Sterilizacija

Sterilizacija ženske in moškega je zelo učinkovita in trajna kontracepcijska metoda. Namenjena je višjim starostnim skupinam. Pogoj za sterilizacijo je starost nad 35 let, ali določeno obolenje, zaradi katerega je sterilizacija upravičena. Poglejmno nasvet strokovnjakinje.